Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Våra tjänster

Haveribesiktning

Teckning: Cajsa Nordlund

Vår specialité. Med över 30 års erfarenhet av besiktning och reparation är
försäkringsbolagen en naturlig uppdragsgivare.

Manhed.se - Haveribesiktning för båtar
  • Vi besiktigar och dokumenterar skador.
  • Vi följer upp reparationsarbetet.
  • Vi avger slutrapport efter genomförd reparation.


Kontakta oss gärna för närmare information om vad vi kan hjälpa till med! 

Värdering

Vi besiktigar båtens kondition vilket dokumenteras med protokoll och bilder. Marknaden genomlyses varefter uppdragsgivaren erhåller ett värderingsintyg.

Manhed.se - Haveribesiktning för båtar

Exempel på uppdragsgivare

  • Advokatbyråer
  • Bouppteckningsbyråer
  • Försäkringsbolag
  • Köpare av båt
  • Säljare av båt

Köp och försäljning av båt

Manhed.se båtbesiktning och värdering - Båtköp

Vi konditionstestar båten och detta dokumenteras med ett sexsidigt protokoll. Protokollet innehåller bilder som visar eventuella brister.

Copyright Manhed.se 2012-2019 | Producerad av nordlunds.se

Av VästSvenska Handelskammaren förordnad besiktningsman.
Medlem i VästSvenska Båtbranschen.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close